Tô Huỳnh Thiên Trường

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Chức vụ: Trưởng phòng

Chuyên gia trưởng VN nghề Lắp cáp mạng thông tin

Điện thoại: 0918182529

Email:  [email protected]