Lưu Xuân Cường

Đơn vị: Khoa Dược

Chức vụ: Trưởng Khoa

Điện thoại: 0964294121

Email:  [email protected]