Biểu mẫu ứng tuyển

The resume is optional if you have a Linkedin profile
Job Description
Job
Chuyên viên nhân sự
Location
Trung cấp Nguyễn Tất Thành
Department
Ban Giám hiệu / Phòng Tổng hợp

Time to Answer

2 open days

Process

1 Phone Call
1 Onsite Interview

Days to get an Offer

4 Days after Interview