TỰ HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN cho NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU | Vlog

Hế lô hế lô, Ông dev đây! Trong video này mình sẽ giới thiệu những thứ về tự học lập trình cơ bản dành cho người mới bắt đầu nha. Video sẽ khá dài, và gồm rất nhiều kiến thức chắt lọc. Mong là mọi người có thể xem hết video để tiết kiệm thời gian tự mày mò cho mình. Chapters: 0:00 Mở đầu 0:56 Cấu trúc máy tính 6:15 Nhị phân 1/0 12:58 Ngôn ngữ lập trình - Engine 15:17 Cài đặt Nodejs 20:55 Syntax cơ bản - 1. Biến 23:39 Kiểu dữ liệu - Data type 28:56 Dữ liệu của các kiểu dữ liệu 33:33 Câu điều kiện - Condition 40:06 Hàm - Function 43:28 Mảng - Array 48:23 Vòng lặp - Loop 55:59 Đổi chỗ 2 số - câu hỏi phỏng vấn phổ biến 1:01:49 i++ và ++i --- Để xem những video về lập trình và gaming --- Nhấn vào đây để theo dõi kênh mình nhé: http://ongdev.link/subscribe --- Dashboard của mình --- https://ongdev.com --- Facebook page của mình --- https://www.facebook.com/ongdevvuitinh Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi #ôngdev #tựhọc #lậptrìnhcơbản

Rating
0 0

There are no comments for now.

to be the first to leave a comment.