Skilling up NTTC 2022 - Dược

3 tháng 12, 2022 bởi
Administrator

Tiếp bước khoa Chăm sóc sắc đẹp ở cuộc thi skilling up. Các thí sinh khoa Dược đã có những phần hùng biện đầy xuất sắc ở phần thi bán thuốc của mình.