Skilling up NTTC 2022 - Dược

Tiếp bước khoa Chăm sóc sắc đẹp ở cuộc thi skilling up. Các thí sinh khoa Dược đã có những phần hùng biện đầy xuất sắc ở phần thi bán thuốc của mình.
Skilling up NTTC 2022 - Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp