Tiếng Việt
V/v Nghỉ học ngày 25/12 và 26/12/2017

V/v Nghỉ học ngày 25/12 và 26/12/2017

 

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 7924/CĐ-UBND, để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 16 ảnh hưởng trên địa bàn thành phố, Nhà trường thông báo:

Tất cả học sinh được nghỉ học ngày 25/12/201726/12/2017.

Bình Luận