Tiếng Việt

Lịch học môn mỹ thuật

Lịch học môn mỹ thuật THÔNG BÁO Lịch học môn Mỹ thuật : Thứ 7, tiết 7-11, Phòng HT3 ( Bắt đầu học từ 09/12/2017) Lưu ý: Chỉ áp dụng cho các lớp ngành Công nghệ may thời trang và Tạo mẫu – chăm sóc...