Tiếng Việt

V/v Đăng ký thi lại lần 3

V/v   Đăng ký thi lại lần 3 Phòng Đào Tạo thông báo: Học sinh còn nợ môn ở học kỳ 2 được thi lại lần 3. Thời gian đăng ký từ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 29/12/2017 (tại phòng Đào Tạo). Lịch thi dự kiến: ngày 30/12/2017.

V/v Nghỉ học ngày 25/12 và 26/12/2017

V/v Nghỉ học ngày 25/12 và 26/12/2017   Thực hiện Công điện hỏa tốc số 7924/CĐ-UBND, để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 16 ảnh hưởng trên địa bàn thành phố, Nhà trường thông báo: Tất cả học sinh được nghỉ học...

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 16/12/2017

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 16/12/2017 Thông Báo! Phòng đào tạo xin thông báo: Thứ bảy, ngày 16/12/2017 toàn thể học sinh sinh viên của khóa 2016 và khóa 2017 được nghỉ học. Lý do: Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho niên khóa 2015.