Tiếng Việt
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 16/12/2017

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 16/12/2017

Thông Báo!

Phòng đào tạo xin thông báo: Thứ bảy, ngày 16/12/2017 toàn thể học sinh sinh viên của khóa 2016 và khóa 2017 được nghỉ học.

Lý do: Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho niên khóa 2015.

Bình Luận