Tiếng Việt
Thông báo lịch thi lại HK2 2015-2016 ( cập nhật ngày 10/07/2016 )

Thông báo lịch thi lại HK2 2015-2016 ( cập nhật ngày 10/07/2016 )

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM                      Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGUYỄN TẤT THÀNH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI

 

Phòng Đào Tạo xin thông báo lịch thi lại một số môn năm học 2015 – 2016 như sau:

STT Môn thi Ngày thi Giờ phát đề Thời lượng Phòng thi
1 Chính trị 2 13/07/2016 9h00 60 phút Liên hệ PĐT
2 Marketting căn bản 13/07/2016 9h00 60 phút Liên hệ PĐT
3 Kỹ năng giao tiếp 13/07/2016 10h00 90 phút Liên hệ PĐT
4 Nguyên lý thống kê 13/07/2016 13h30 75 phút Liên hệ PĐT
5 Kinh tế vi mô 13/07/2016 15h00 75 phút Liên hệ PĐT
6 Tài chính tiền tệ 14/07/2016 9h00 60 phút Liên hệ PĐT
7 Tài chính doanh nghiệp 14/07/2016 10h00 75 phút Liên hệ PĐT

Lưu ý: Lịch thi có thể thay đổi, sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo. Mọi khiếu nại về điểm hoặc danh sách thi lại, sinh viên liên hệ Phòng Đào Tạo trước ngày 12/07/2016. Sau thời hạn trên, mọi khiếu nại đều không được giải quyết.

 Phòng Đào Tạo.


Hội trại truyền thống NTTU

Khai mạc kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X

Bình Luận