Tiếng Việt
Thời khóa biểu môn Tin học văn phòng Khóa 2017 ( Kèm danh sách nhóm ) (Cập nhật 30/11/2017)

Thời khóa biểu môn Tin học văn phòng Khóa 2017 ( Kèm danh sách nhóm ) (Cập nhật 30/11/2017)

 

 

 

tkb

Lưu ý: HSSV xem kỹ thời khóa biểu và danh sách nhóm bên dưới để đi học theo đúng nhóm.

 

danh sách chia nhóm

Bình Luận