Hội nghị triển khai “CÔNG TÁC THI ĐUA VÀ LỄ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI THI ĐUA 8.” Năm học 2021 – 2022.

Hội nghị triển khai “CÔNG TÁC THI ĐUA VÀ LỄ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI THI ĐUA 8.” Năm học 2021 – 2022. Khối thi đua 8 gồm 11 trường: Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành; Trường Trung cấp Sài Gòn; Trường Trung cấp Đại Việt Thành Phố Hồ Chí Minh; Trường Trung cấp Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Trung...