Tiếng Việt
Một số hình ảnh Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 10 năm 2018 – tại Hà Nội

Một số hình ảnh Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 10 năm 2018 – tại Hà Nội

lcm

Thí sinh Nguyễn Công Thiện – Nghề lắp cáp mạng thông tintóc 2 toc

Thí sinh Nguyễn Thị Gia Linh – Nghề thiết kế các kiểu tóc

tt

Y - cntt


Thí sinh Quảng Thị Như Ý – Nghề Công nghệ thời trang

xd xd2

Thí sinh Cao Hoài An và Nguyễn Hoàng Trọng Nhân – Nghề xây gạch

co dien tu

Thí sinh Nguyễn Thanh Tú và Lê Hoàng Sơn – Nghề Cơ điện tử

Bình Luận