Tiếng Việt
Lịch học môn mỹ thuật

Lịch học môn mỹ thuật

THÔNG BÁO

Lịch học môn Mỹ thuật : Thứ 7, tiết 7-11, Phòng HT3 ( Bắt đầu học từ 09/12/2017)

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho các lớp ngành Công nghệ may thời trang và Tạo mẫu – chăm sóc sắc đẹp khóa 2016 và khóa 2017 (TT16A, TT16B, TM16A, TM16B, TT17A1, TT17B1, TM17A1, TM17B1)

Bình Luận