Tiếng Việt
Lễ tổng kết khen thưởng – Kỳ thi tay nghề TPHCM năm 2018 và kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2018

Lễ tổng kết khen thưởng – Kỳ thi tay nghề TPHCM năm 2018 và kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2018

kttcntt

Lễ tổng kết khen thưởng các chuyên gia huấn luyện và thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tay nghề TPHCM 2018 và kỳ thi quốc gia 2018

Bình Luận