Tiếng Việt

V/v Đăng ký thi lại lần 3

V/v   Đăng ký thi lại lần 3 Phòng Đào Tạo thông báo: Học sinh còn nợ môn ở học kỳ 2 được thi lại lần 3. Thời gian đăng ký từ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 29/12/2017 (tại phòng Đào Tạo). Lịch thi dự kiến: ngày 30/12/2017.

NGÀNH KINH DOANH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

NGÀNH KINH DOANH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG   NGÀNH KINH DOANH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG                         Ngành Kinh doanh bưu chính viễn thông – Bưu chính viễn thông (BCVT) là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, có vai trò quan trọng, thúc...