Tiếng Việt

HỘI THAO SINH VIÊN NGUYỄN TẤT THÀNH

HỘI THAO SINH VIÊN NGUYỄN TẤT THÀNH Nhằm phát động phong trào thể dục thể thao, nâng cao tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, toàn thể học sinh sinh viên Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành háo hức tham gia hội thao năm...