Tiếng Việt

Ten tips for IELTS study by Simon

Ten tips for IELTS study by Simon 1. You need a method Bạn có đang học theo một phương pháp cụ thể cho từng skill ? Ví dụ: khi luyện Writing, ta không luyện viết cả bài, mà sẽ chia nhỏ luyện viết từng phần ví dụ...