Mang trong mình sứ mệnh đào tạo nguồn lao động giỏi chuyên môn, giàu nghị lực để đóng góp nguồn lao động chất lượng, tay nghề cao cho xã hội trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, Trường Trung Cấp Nguyễn Tất Thành ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tìm đầu ra cho sinh viên.

Hoạt động tư vấn ngành nghề cho học sinh thông qua hoạt động tư vấn tuyển sinh.

–  Đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực tốt cho đất nước thuộc 16 chuyên ngành của trường nhằm đạo tạo nguồn nhân lực phục vụ các doanh nghiệp và xã hội.

–  Luôn hoàn thiện cơ cấu đào tạo về cơ sở vật chất cũng như qui mô, ngành học, văn bằng, loại hình đào tạo nhằm đảm bảo cho học sinh, sinh viên ra trường có năng lực thật sự, và có việc làm phù hợp.

–  Trường đã và đang tiếp tục phát triển, hội nhập, mở rộng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực ngang tầm với quá trình hội nhập Quốc tế.

– Trường trung cấp Nguyễn tất Thành luôn mở rộng liên kết với doanh nghiệp (đã có quan hệ và hợp tác với 1500 doanh nghiệp trên toàn quốc) để tạo điều kiện cho HSSV có môi trường thực tập tiên tiến và giải quyết việc làm sau khi ra trường.

Trường TC Nguyễn Tất Thành là trường Trung cấp chuyên nghiệp có quy trình đào tạo tiên tiến đề cao tính ứng dụng thực tiễn. Học sinh được học chương trình Phổ thông ( 4 môn : Toán, Văn,  Lý, Hóa, ( hoặc Sinh/Sử/Địa ) song song với  học nghề TCCN theo phương thức đào tạo kép “ Đào tạo gắn với Doanh nghiệp, Doanh nghiệp cũng là trường học, Thầy giáo là chuyên gia “ cho sinh viên có cơ hội tiếp cận công nghệ mới và tìm việc làm thêm trong quá trình học tại trường cũng như có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Bình Luận