Tiếng Việt
Danh sách sinh viên thi lại (cập nhật 10/07/2016 )

Danh sách sinh viên thi lại (cập nhật 10/07/2016 )

Kỹ năng giao tiếp
Họ đệm Tên Giới
tính
Ngày sinh Điểm kiểm tra TBC
HS1 HS2 CK
Nguyễn Khánh Hưng Nam 06-02-1996 3.0 5.5 3.8
Đào Thị Diễm Kiều Nữ 21-08-1997 8.0 7.0 3.7
Hoàng Vũ Hải Linh Nam 27-11-1999 6.0 5.0 2.7
Thái Phương Tùng Nam 16-06-1996 5.0 5.0 2.5
Nguyễn Đoàn Hiệp Nam 04-08-1995 3.0 5.5 3.8
Nguyên lý thống kê + Kinh tế vi mô
Họ đệm Tên Giới
tính
Ngày sinh Điểm kiểm tra TBC
HS1 HS2 CK
Đào Thị Diễm Kiều Nữ 21-08-1997 8.5 3.4
Marketting căn bản
Họ đệm Tên Giới
tính
Ngày sinh Điểm kiểm tra TBC
HS1 HS2 CK
Đào Thị Diễm Kiều Nữ 21-08-1997 5.0 6.0 2.8
Nguyễn Hoàng Phúc Nam 12-04-1997 5.0 2.5
Lê Thị Lan Phương Nữ 23/07/1990 5.0 2.5
Chính trị 2
Họ đệm Tên Giới
tính
Ngày sinh Điểm kiểm tra TBC
HS1 HS2 CK
Nguyễn Khánh Hưng Nam 06-02-1996 7.0 3.5
Thái Phương Tùng Nam 16-06-1996 8.0 8.0 4.0
Nguyễn Đoàn Hiệp Nam 04-08-1995 7.0 3.5

Tài chính tiền tệ

Họ đệm Tên Giới
tính
Ngày sinh Điểm kiểm tra TBC
HS1 HS2 CK
Đào Thị Diễm Kiều Nữ 21-08-1997 5,0 6,0 2,8
Nguyễn Đoàn Hiệp Nam 04-08-1995 6,0 3,0

Tài chính doanh nghiệp

Họ đệm Tên Giới
tính
Ngày sinh Điểm kiểm tra TBC
HS1 HS2 CK
Đào Thị Diễm Kiều Nữ 21-08-1997 8,0 9,0 4,3


Hội trại truyền thống NTTU

Khai mạc kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X

Bình Luận