Tiếng Việt

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH   Phát triển tư duy thẩm mỹ và kỹ năng vẽ mỹ thuật thời trang Kiến thức về vật liệu dệt may Kiến thức về an toàn lao động và tác phong thái độ làm việc trong môi trường sản...