Tiếng Việt
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Đào tạo học sinh trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp có năng lực phụ giúp cho các kỹ sư xây dựng trong công tác thiết kế và thi công công trình. Người học có thể thi công công trình vừa và nhỏ, tính dự toán công trình và vẽ các bản vẽ kỹ thuật.

KIẾN THỨC

 • Trình bày được nội dụng các bản vẽ thiết kế kiến trúc và kết cấu xây dựng,
 • Vận dụng được những kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành đã học để triển khai thiết kế kỹ thuật và giám sát các công trình xây dựng.
 • Trình bày được nội dung, ý nghĩa hồ sơ dự toán, các biểu đồ tiến độ, và các biểu đồ năng suất thi công.
 • Vận dụng được những kiến thức cơ sở về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

KỸ NĂNG

 • Có khả năng triển khai thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công các công trình xây dựng dưới sự chỉ đạo của kỹ sư xây dựng.
 • Có khả năng tự tổ chức, quản lý thi công một hạng mục công trình hoặc các công trình quy mô nhỏ.
 • Lập được dự toán công trình, lập và quản lý được tiến độ thi công cho các hạng mục công việc, tính được năng suất lao động, năng suất một số máy xây dựng thông dụng trong thi công.
 • Có khả năng sắp xếp phân công công việc cho nhân công dưới quyền 1 cách hợp lý.

THÁI ĐỘ

 • Có lập trường quan điểm chính trị đúng đắn, có đạo đức và tự tin trở thành người công dân tốt của xã hội.
 • Có được thái độ làm việc cẩn trọng, nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác, trách nhiệm.
 • Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC

Người học trung cấp xây dựng có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng thuộc các thành phần kinh tế, viên chức, công chức trong các cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương như:

 • Tổ chức và quản lý được tổ, đội thi công tại công trình hoặc quản lý được chất lượng thi công của các tổ, đội.
 • Tham gia quản lý kế hoạch thi công, tiến độ thi công, chi phí xây lắp các công trình hoặc hạng mục công trình.
 • Thực hiện được công tác thiết kế xây dựng dưới sư chỉ đạo, hướng dẫn của các kiến trúc sư, kỹ sư.
 • Sử dụng kiến thức chuyên môn vào nghiệp vụ quản lý xây dựng, quản lý đô thị tại địa phương.

CƠ HỘI LIÊN THÔNG

Ngoài ra học sinh có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.


Hội trại truyền thống NTTU

Khai mạc kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X

Bình Luận