Tiếng Việt
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

Đào tạo ra Kỹ sư Kinh tế và Quản lý xây dựng có phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức khoa học vững vàng trong lĩnh vực Kinh tế và Quản lý xây dựng; có kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết, đủ khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề chuyên môn và nghiên cứu một cách độc lập, sáng tạo; có kỹ năng thu nhận, xử lý và truyền đạt thông tin; có kỹ năng giao tiếp xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm ngành, đa ngành và trong môi trường quốc tế; có khả năng ứng dụng tin học và ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn

KIẾN THỨC

  • Có kiến thức cơ bản trong việc phân tích và lựa chọn các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật và qui hoạch hạ tầng đô thị
  • Có kỹ năng xử lý tình huống công tác, sử dụng các tài liệu, các qui chuẩn, tiêu chuẩn, qui phạm liên quan đến quản lí đô thị.

KỸ NĂNG

  • Có kỹ năng cơ bản trong việc phân tích và lựa chọn các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật và qui hoạch hạ tầng đô thị
  • Có kỹ năng xử lý tình huống công tác, sử dụng các tài liệu, các qui chuẩn, tiêu chuẩn, qui phạm liên quan đến quản lí đô thị.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC

Có thể làm việc tại các cơ quan qui họach và quản lý đô thị phường (xã), quận (huyện), các cơ sở tư vấn về qui họach kiến trúc đô thị; Các phòng tài nguyên môi trường, có thể làm ở các công ty thiết kế, hoặc thi công. Và làm công việc của người hoạ viên kiến trúc, và giám sát các công trình xây dựng.

CƠ HỘI LIÊN THÔNG

Ngoài ra học sinh có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.


Hội trại truyền thống NTTU

Khai mạc kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X

Bình Luận