Tiếng Việt
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Đào tạo học sinh có trình độ trung cấp, có khả năng nắm vững thể lệ, quy trình khai thác Bưu chính viễn thông, trên cơ sở đó có thể kiểm soát được toàn bộ quá trình khai thác các dịch vụ Bưu chính viễn thông.

Đào tạo cán bộ có kiến thức tổ chức quản lý, kinh doanh các nghiệp vụ Bưu chính viễn thông trong phạm vi nhất định (các bưu cục)

KIẾN THỨC

 • Vận dụng được những kiến thức cơ bản về Marketing căn bản và Nghệ thuật bán hàng, chăm sóc khách hàng trong quá trình kinh doanh các dịch vụ Bưu chính Viễn thông;
 • Vận dụng được những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán trong khâu liên quan của quá trình khai thác các dịch vụ BCVT.
 • Phân loại được các hình thức tổ chức mạng lưới khai thác dịch Bưu chính hiện hành; nhận biết được các dịch vụ Bưu chính viễn thông cốt lõi và dịch vụ giá trị gia tăng;
 • Khai thác được qui trình cung cấp các dịch vụ Bưu chính gồm: Qui trình nhận gửi- phát, trả các dịch vụ Bưu chính chuyển phát; qui trình khai thác bưu gửi và giao nhận- vận chuyển đường thư; qui trình khai thác các dịch vụ Tài chính Bưu chính; qui trình khai thác dịch vụ Phát hành Báo chí.
 • Vận dụng được những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử Bưu chính trong quá trình kinh doanh các dịch vụ Bưu chính;
 • Khái quát được kiến thức tổng hợp qui trình khai thác các dịch vụ Bưu chính Viễn thông;

KỸ NĂNG

 • Thực hiện thành thạo qui trình: nhận gửi, phát – trả các dịch vụ: Bưu chính chuyển phát, Phát hành báo chí,Tài chính bưu chính; đóng, mở chuyến thư; giao nhận và vận chuyển đường thư trong nước, quốc tế;
 • Thành thạo trong việc tính toán cước phí các dịch vụ: Bưu chính chuyển phát, chuyển tiền, điện hoa, quà tặng; tính toán chính xác lãi suất tiền gửi tiết kiệm Bưu điện; giá báo chí theo từng thời hạn đặt mua khác nhau;
 • Sử dụng được tiếng anh trong giao tiếp bán hàng và quá trình nhận gửi- phát, trả các dịch vụ Bưu chính quốc tế;
 • Vận hành và khai thác thành thạo các phần mềm dịch vụ bưu chính.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng trong quá trình thực hiện công việc

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; có ý thức phục vụ cộng đồng;
 • Ý thức được sự cần thiết của việc học suốt đời.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Học ngành bưu chính viễn thông các bạn có thể làm việc tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc, cơ quan nhà nước có yêu cầu bằng bưu chính viễn thông, các nhà mạng lớn cung cấp dịch vụ, các trường cao đẳng, trung tâm có chuyên ngành bưu chính viễn thông với các công việc như kỹ sư phân tích dữ liệu, nhân viên trực tổng đài, kỹ sư an ninh mạng, tư vấn viên, chuyên viên phát triển website.


Hội trại truyền thống NTTU

Khai mạc kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X

Bình Luận