Đào tạo nghề theo tiêu chuẩn nghề ASEAN

Đào tạo nghề theo tiêu chuẩn nghề ASEAN Đào tạo nghề theo tiêu chuẩn nghề ASEAN Ngày 07-06-2016,  tại phòng khánh tiết trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Ths.Hoàng Quốc Long – Hiệu trưởng trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành đã tiếp và làm việc với ông Nathanael Suryadi...