Điều dưỡng, nghề “hot” khi dịch Covid-19 “tung hoành” thế giới

Điều dưỡng, nghề Trong các nhóm nghề xuất khẩu lao động thì điều dưỡng là nhóm nhân lực mà các nước tiên tiến đặt hàng nhiều nhất hiện nay, khiến cơ sở đào tạo trong nước không kịp đáp ứng.   Nhu cầu...